Our Mission 我们的使命
Members and Volunteers

 • Alice Tissier
 • Annie Zhou
 • Bernice Ting
 • Caroline Chu Hsin Hsin
 • Caroline Yu Hui Yan
 • Carson Huang
 • Cecilia Yang
 • Caroline Chu
 • Candy Xia
 • Dorothy Huang
 • Feng Yee
 • Flora Penaloza
 • Freda Fung
 • Irene Chung
 • Lorraine Tan
 • Liu Zhi Bin
 • Jennifer Gu
 • Jo Chui
 • Judy Lin
 • Martha Farfan
 • Michelle Teope-Shen
 • Patty Au-Yeung
 • Shirley Lam
 • Shirley Chang
 • Silver Tang
 • Terri Lau
 • Virginia Hsiao
 • Yang Show Mei